Ing. Jiří Horák

Bakalářská práce

Geometrický plán z pohledu práva

The Concept of Plat Map within the Context of Law
Anotace:
Bakalářská práce vymezuje geometrický plán z pohledu práva. Zabývá se prameny platné a účinné právní úpravy, která se k geometrickému plánu a jejich zápisu do katastru nemovitostí vztahuje. Rozebírá jednotlivé druhy zápisů do katastru nemovitostí a dělí jednotlivé typy geometrických plánů dle druhů těchto zápisů. Dále jsou popsány některé problémy a pochybení, které mohou nastat. V závěru je shrnuta …více
Abstract:
Bachelor thesis defines the geometric plan view of the law. It deals with the sources of valid and effective legislation that the geometric plan and land registration applies. Discusses the different types of land registration real estate and share various types of geometric plans according these types of records. Also describes some problems and errors that may occur. The conclusion summarizes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem

Práce na příbuzné téma