Bc. Michal Vrabel

Bakalářská práce

Prostorová diferenciace povrchových teplot v Evropě

Spatial variability of land surface temperatures in Europe
Anotace:
Tato práce se věnuje popisu typických rysů prostorové a časové variability LST z údajů ze skeneru MODIS v období 2001 – 2014.
Abstract:
The thesis is analysing spatial variability of the land surface temperature in Europe. Analysis is based on MODIS data in the period 2001 – 2014.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie