Theses 

Aplikace metodiky strategického plánování pro udržitelný rozvoj obce – Bc. Martina Jermanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Jermanová

Diplomová práce

Aplikace metodiky strategického plánování pro udržitelný rozvoj obce

Application of the methodology of strategic planning for sustainable community development

Anotace: Předmětem diplomové práce „Aplikace metodiky strategického plánování pro udržitelný rozvoj obce“ je demonstrovat použití metodiky strategického plánování na příkladu konkrétní obce. První část práce je zaměřena na teoretický vstup do problematiky strategického řízení a plánování, je zde uvedeno legislativní vymezení obcí a obsah strategického plánu, který je v další kapitole zpracován na příkladu vybrané obce. V další části práce je uvedeno vyhodnocení dotazníkového šetření, které se zabývalo spokojeností občanů. V závěru práce jsou navrženy strategické cíle a řešení, které by měly obec směřovat k zajištění rozvojových potřeb a trvale udržitelnému rozvoji.

Abstract: The subject of submitted thesis „Application of the methodology of strategic planning for sustainable community development“ is to demonstrate the use of the methodology of strategic planning on the example of particular municipality. The first part is focused on the theoretical input into issues of strategic management and planning, there is shown a legislative definition of communities and content of the strategic plan, which is in the next chapter elaborated on the example of selected municipality. The next part is shown of a questionnaire survey, which dealt with the satisfaction of citizens. In conclusion, the proposed strategic objectives and solutions, which should aim to ensure community development needs and sustainable development.

Klíčová slova: Strategické řízení, strategické plánování, strategický plán, nástroje řízení obce, vize obce Strategic management, strategic planning, strategic plan, instruments for management of municipalities, vision of the municipalities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 00:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz