Bc. Martina Jermanová

Diplomová práce

Aplikace metodiky strategického plánování pro udržitelný rozvoj obce

Application of the methodology of strategic planning for sustainable community development
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Aplikace metodiky strategického plánování pro udržitelný rozvoj obce“ je demonstrovat použití metodiky strategického plánování na příkladu konkrétní obce. První část práce je zaměřena na teoretický vstup do problematiky strategického řízení a plánování, je zde uvedeno legislativní vymezení obcí a obsah strategického plánu, který je v další kapitole zpracován na příkladu vybrané …více
Abstract:
The subject of submitted thesis „Application of the methodology of strategic planning for sustainable community development“ is to demonstrate the use of the methodology of strategic planning on the example of particular municipality. The first part is focused on the theoretical input into issues of strategic management and planning, there is shown a legislative definition of communities and content …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta