Bc. Linda Frajková

Diplomová práce

Produktové trendy v bankovníctve

Product trends in banking
Abstract:
FRAJKOVA, Linda: Product Trends in Banking. [Diploma thesis]. Bankovní institut vysoká škola Praha, foreign college in Banska Bystrica, Department of Finance an Banking. Supervisor Assoc. Prof. Ing. Mária Klimíková, PhD., Year of Defense: 2015 Number of pages: 60 Diploma thesis is focused on product trends in banking. First chapter is aimed to concept characteristics: banking, its meaning, development …více
Abstract:
FRAJKOVÁ, Linda: Produktové trendy v bankovníctve. (Diplomová práca). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra financií a bankovníctva. Vedúca práce Assoc. Prof. Ing. Mária Klimiková, PhD., Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 60. Diplomová práca je zameraná na tému produktové trendy v bankovníctve. Prvá kapitola je zameraná na charakterizovanie pojmov: bankovníctvo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
  • Oponent: Ing. Peter Trúchly

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance