Bc. Jarmila Odehnalová

Bakalářská práce

Předsmluvní odpovědnost v obchodněprávních vztazích

Pre-contractual liability in commercial relations
Anotace:
Autor: Jarmila Odehnalová Název: Předsmluvní odpovědnost v obchodněprávních vztazích Práce se zabývá problematikou dodržování režimu uzavírání smluvních ujednání. V práci jsou definovány základní právní pojmy s touto problematikou související a vymezení koncepce institutu předsmluvní odpovědnosti. Cílem práce je předložení modelových příkladů předsmluvní odpovědnosti jako demonstrace praktického uplatnění …více
Abstract:
Author: Jarmila Odehnalová Name: Pre-contractual liability in commercial relations The work deals with the issue of compliance with the regime of concluding contractual agreements. In the work are defined the basic legal concepts related with this issue and the definition of the concept of the Institute the pre-contractual liability. The aim of the work is the presentation of pre-contractual liability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Jonáš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Zdaňování

Práce na příbuzné téma