Bc. Lucia Horníková

Bakalářská práce

Hate speech: semi-automatic recognition in Slovak texts

Hate speech: semi-automatic recognition in Slovak texts
Anotace:
Šírenie nenávistných prejavov v online komunikácii, často obmedzované legislatívou, spôsobuje nutnosť ich automatickej detekcie. Predkladaná bakalárska práca reaguje na túto požiadavku. Cieľom práce je preskúmať vlastnosti nenávistných prejavov v slovenčine a experimentovať s rôznymi metódami ich rozpoznávania, vrátane metód využívajúcich vektorovú reprezentáciu slov. Pre tento účel vzniká korpus 176 …více
Abstract:
The spread of hate speech in online communication, often restricted by legislation, causes the need for its automatic detection. This bachelor's thesis responds to this demand. The thesis aims to investigate the characteristics of hate speech in the Slovak language and experiment with various detection methods, including methods using word embeddings. A corpus of 176 919 comments from a Slovak discussion …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Počítačová lingvistika / Počítačová lingvistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.