Denisa PELZEROVÁ

Bakalářská práce

Psychologické a psychosociální potřeby seniorů

Psychological and psychosocial needs of seniors
Anotace:
Práce se zabývá psychologickými a psychosociálními potřebami seniorů. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat psychologické a psychosociální potřeby seniorů uváděné v literatuře a následně je porovnat s reálnými potřebami seniorů žijících v domově s pečovatelskou službou. Výzkum byl prováděn prostřednictvím řízeného rozhovoru s obyvateli domova s pečovatelskou službou za použití dotazníku …více
Abstract:
The bachelor's thesis is concerned with the psychological and psychosocial needs of seniors. The main target of this bachelor thesis was to analyze psychological and psychosocial needs of seniors in literature. In the practical part of the thesis such findings will be compared with the actual needs of seniors living in a nursing home. The research was conducted through a controlled interview with residents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELZEROVÁ, Denisa. Psychologické a psychosociální potřeby seniorů. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/