Bc. Věra Hnátková

Diplomová práce

Prevence kriminality na místní úrovni-analýza vybraných projektů

Crime Prevention at the Local Level - Analysis of Selected Projects
Anotace:
Tématem této diplomové práce je Prevence kriminality na místní úrovni – analýza vybraných projektů. Co to prevence vůbec je, jaký je její úkol, jak je důležitá, to a další otázky budou v této práci zodpovězeny. První dvě kapitoly práce nás uvedou do daného tématu vymezením základních pojmů a rozdělením systému organizace prevence. Ve třetí kapitole se seznámíme s vybranými subjekty prevence, jejichž …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is Crime Prevention at Local Level – an analysis of selected projects. What the word prevention means, what the main task of prevention is, how important is it and many more issues will be answered in my thesis. The first two chapters of the thesis introduce the topic by defining the basic concepts and dividing the system of prevention – how it is organized. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Flekácsová
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jiří Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní