Mgr. Biljana Manolova, Ph.D.

Disertační práce

Poezie Jana Skácela z pohledu kognitivní vědy. Interpretační pokusy.

Poetry of Jan Skácel from congnitive science point of view. Interpretative attemps.
Anotace:
Disertační práce přibližuje kognitivní vědu, její základní principy a pragmatické uplatnění v jazykovědě a literární vědě. Na pozadí kognitivních postulátů je uskutečněna interpretace některých ze základních složek poezie Jana Skácela - barev, vůní, prožitku tělesnosti, pojetí smutku a domova. Pozornost je věnována též příběhovým schématům Skácelových básní.
Abstract:
The dissertation thesis approaches cognitive science, its main principals and its practical use in linguistics and literary theory. On cognitive basis, interprets some of the dominant themes of Jan Skácel’s poetry such as colours, aromas, experience of own body, experience of sorrow and home. Attention is paid also to the basic story schemas in Skácel’s poetry.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Tlustý, Ph.D., PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta