Mgr. Biljana Manolova, Ph.D.

Doctoral thesis

Poezie Jana Skácela z pohledu kognitivní vědy. Interpretační pokusy.

Poetry of Jan Skácel from congnitive science point of view. Interpretative attemps.
Abstract:
Disertační práce přibližuje kognitivní vědu, její základní principy a pragmatické uplatnění v jazykovědě a literární vědě. Na pozadí kognitivních postulátů je uskutečněna interpretace některých ze základních složek poezie Jana Skácela - barev, vůní, prožitku tělesnosti, pojetí smutku a domova. Pozornost je věnována též příběhovým schématům Skácelových básní.
Abstract:
The dissertation thesis approaches cognitive science, its main principals and its practical use in linguistics and literary theory. On cognitive basis, interprets some of the dominant themes of Jan Skácel’s poetry such as colours, aromas, experience of own body, experience of sorrow and home. Attention is paid also to the basic story schemas in Skácel’s poetry.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Tlustý, Ph.D., PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta