Bc. Alena Bedrnová

Diplomová práce

Výživa a sportovní trénink dětí v soutěžních formách aerobiku

Nutrition and Sports Training of Children in Competitive Forms of Aerobics
Anotace:
Diplomová práce charakterizuje výživu a výživový stav včetně doplňků výživy s ohledem na věková období a sportovní aktivitu dětí. Zabývá se soutěžními formami aerobiku, motorickým vývojem dětí, principy sportovní přípravy a zvláštnostmi sportovního tréninku dětí a mládeže. Soustřeďuje se na kvantitativní výzkum výživových zvyklostí dětí soutěžních forem aerobiku TJ Sokol Poděbrady včetně sportovního …více
Abstract:
Diploma thesis defines nutrition and nutritional status, including dietary supplements with regard to age periods and sporting activities of children. It deals with the competition forms of aerobics, motor development of children, principles and peculiarities of sports training of children and youth. It focuses on quantitative research on the dietary habits of children competing forms of aerobics TJ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy