Bc. Alena Bedrnová

Master's thesis

Výživa a sportovní trénink dětí v soutěžních formách aerobiku

Nutrition and Sports Training of Children in Competitive Forms of Aerobics
Abstract:
Diplomová práce charakterizuje výživu a výživový stav včetně doplňků výživy s ohledem na věková období a sportovní aktivitu dětí. Zabývá se soutěžními formami aerobiku, motorickým vývojem dětí, principy sportovní přípravy a zvláštnostmi sportovního tréninku dětí a mládeže. Soustřeďuje se na kvantitativní výzkum výživových zvyklostí dětí soutěžních forem aerobiku TJ Sokol Poděbrady včetně sportovního …more
Abstract:
Diploma thesis defines nutrition and nutritional status, including dietary supplements with regard to age periods and sporting activities of children. It deals with the competition forms of aerobics, motor development of children, principles and peculiarities of sports training of children and youth. It focuses on quantitative research on the dietary habits of children competing forms of aerobics TJ …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education