Bc. Jitka Neckářová

Master's thesis

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky

Legal Definition of Audit and Audit of Financial Statements
Abstract:
Záměrem diplomové práce zpracované na téma "Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky" je v prvé řadě vymezení právní úpravy auditu na území České republiky, přiblížení a vysvětlení podstaty auditu jako celku a dále nastínění problematiky účetní závěrky. Účelem práce je především seznámit jak s auditorskou profesí a jejím vývojem, tak i s podmínkami její realizace. Obsah práce je zaměřen na proces …more
Abstract:
The dissertation "Legal framework of audit and audit of financial statements" covers legislation guidelines related to financial audit in the Czech Republic as well as explanation of the fundamentals of audit. The text is also pointing out to key issues of financial closing. The aim is to introduce the auditor profession, its evolution and basic conditions needed to be met. The content focuses on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Alena Klumparová
  • Reader: Ing. Hana Peprná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS