Vendula Lednová

Bakalářská práce

Nakládání s odpady ze zdravotnictví

Medical waste management
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nakládání s odpady ze zdravotnictví. Práce je zaměřena na aktuální legislativu v oblasti zdravotnického odpadu, poté jeho třídění, shromažďování, skladování a odstraňování. Na závěr práce je pojednání o nakládání s odpadem přímo ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Abstract:
This bachelor thesis deals with medical waste. The work is focused on current legislation of medical waste, their segregation, containerization, storage and final disposal. The last part of the thesis is a treatise about waste management in Hradec Králové hospital.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Audrlická Vavrušová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lednová, Vendula. Nakládání s odpady ze zdravotnictví. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická