Jaroslav Rýdl

Bakalářská práce

Zpracování obrazu HDR technologie

HDR photography processing
Anotace:
Tato práce se zabývá celkovým přehledem problematiky zobrazení ve vysokém dynamickém rozsahu. Vysvětluje zpracování HDR fotografie od samého vzniku. Nabízí zhodnocení softwarových nástrojů a zpracování obrazu s vysokým dynamickým rozsahem. Zároveň popisuje práci s panoramatickými HDR a ukazuje vše potřebné pro jejich tvorbu. Obsah práce poskytuje základní přehled o HDR technologií.
Abstract:
The aim of this work is to give an overview of the subject of HDR imaging technology. It explains the processing of HDR photography from the moment of its development. Furthermore, it presents an evaluation of both various software tools and HDR image processing. At the same time, it describes work with panoramic HDR images and everything that is necessary for their production.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Kopecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rýdl, Jaroslav. Zpracování obrazu HDR technologie. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma