Lukáš Přichystal

Bakalářská práce

Zhodnocení provozu zařízení pro nakládání s odpady - sběrného střediska odpadů Rajhradice

Zhodnocení provozu zařízení pro nakládání s odpady - sběrného střediska odpadů Rajhradice
Anotace:
Tato bakalářská práce zhodnotila provoz zařízení pro nakládání s odpady – sběrného střediska odpadů obce Rajhradice. Bakalářská práce se nejprve zaměřuje na aktuální právní předpisy v odpadovém hospodářství a právní předpisy, která upřesňuje chod všech zařízení, které jsou určené ke sběru či výkupu odpadů. V praktické části této práce byla představena obec Rajhradice včetně způsobů nakládání s komunálním …více
Abstract:
This bachelor thesis valorizes facility for waste management - collection center Rajhradice. This bachelor at first aiming on current legislation of waste management facilities for waste collection. In practical part is description of village Rajhradice including methods of waste collection and use of the collection center. Next chapter of this thesis is evaluation of use of collection center. At the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ing. Petr Junga, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Technologie odpadů / Odpadové hospodářství

Práce na příbuzné téma