Mgr. Lucie Judová

Diplomová práce

Právní úprava pohřebnictví ve vztahu k ochraně životního prostředí

Legal Regulation of Burial Activities regarding to Environmental Protection
Anotace:
Cílem této diplomové práce je objasnit, zda v současné době existují takové právní prameny, které by předcházely negativním vlivům na životní prostředí při procesu pohřbívání. Práce je dle jednotlivých kapitol zaměřena na pohřbívání do země a možnou kontaminaci spodních vod a dále na proces kremace, při kterém může docházet k emisím škodlivých látek do ovzduší. Mimo to je zohledněna i správa a údržba …více
Abstract:
The aim of this thesis is to clarify whether legal sources currently exist that would prevent negative impacts of the process of burying on the environment. The individual chapters focus on burying under the ground and possible contamination of groundwater and further on the cremation process which is discussed from the point of possible emission of harmful substances to the atmosphere. Moreover, both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta