Lukáš Bartoš

Diplomová práce

Vyrovnávací obvody pro superkapacitory

Balancing Circuits for Supercapacitors
Anotace:
Superkapacitor je v principu elektrolytický kondenzátor vyrobený za účelem dosažení vysoké kapacity řádu tisíců Faradů při zachování vlastností kondenzátoru. Tato technologie je založena na tzv. elektrochemické dvouvrstvě, proto se superkapacitory označují také zkratkou EDLC. Omezením pro superkapacitor je hodnota provozního napětí cca , avšak je vhodný pro ukládání a rychlé dodávání elektrické energie …více
Abstract:
A supercapacitor is in principle an electrolytic condenser produced to gain high capacity of thousands Farads and to keep parameters of a condenser in the same time. This technology is based on so-called electrochemical double-layer and therefore these supercapacitors are called EDLC. The supercapacitor limitation is a value of operation voltage cca 2.5 V, but it is applicable for storage and fast …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Tomáš Pavelek
  • Oponent: Petr Vaculík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektronika

Práce na příbuzné téma