Bc. Tomáš VOGELTANZ

Bakalářská práce

Aplikace na podporu genealogie

Applications for genealogy support
Anotace:
Tato práce je zaměřena na aplikace pro podporu genealogie. Nejprve jsou vysvětleny základní genealogické pojmy a způsob vytváření rodokmenů. Dále je stručně charakterizován formát souboru GEDCOM. Hlavní částí této práce je literární rešerše popisující jednotlivé genealogické aplikace, které jsou následně porovnány. Nakonec je demonstrováno vytvoření vývodu ve zvolené aplikaci.
Abstract:
This thesis is focused on applications for genealogy support. First basic genealogy terms and a way of lineage creation are explained. Next the GEDCOM file format is characterized. The main part of this thesis is represented by a survey describing the individual applications that are subsequently compared. At the end creation of the ancestor chart in a selected application is demonstrated.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010
Identifikátor: 16833

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. František Gazdoš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOGELTANZ, Tomáš. Aplikace na podporu genealogie. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.