Bc. Tomáš VOGELTANZ

Bachelor's thesis

Aplikace na podporu genealogie

Applications for genealogy support
Abstract:
Tato práce je zaměřena na aplikace pro podporu genealogie. Nejprve jsou vysvětleny základní genealogické pojmy a způsob vytváření rodokmenů. Dále je stručně charakterizován formát souboru GEDCOM. Hlavní částí této práce je literární rešerše popisující jednotlivé genealogické aplikace, které jsou následně porovnány. Nakonec je demonstrováno vytvoření vývodu ve zvolené aplikaci.
Abstract:
This thesis is focused on applications for genealogy support. First basic genealogy terms and a way of lineage creation are explained. Next the GEDCOM file format is characterized. The main part of this thesis is represented by a survey describing the individual applications that are subsequently compared. At the end creation of the ancestor chart in a selected application is demonstrated.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010
Identifier: 16833

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. František Gazdoš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOGELTANZ, Tomáš. Aplikace na podporu genealogie. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information and Control Technologies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.