Bc. Martin Mareš

Diplomová práce

Dealing with the War Experience and its Aftermath in "A Dance to the Music of Time" by Anthony Powell

Dealing with the War Experience and its Aftermath in "A Dance to the Music of Time" by Anthony Powell
Anotace:
Cílem této práce je analýza díla A Dance to the Music of Time od Anthonyho Powella z hlediska válečných a poválečných zkušeností. Tato práce se též snaží zmapovat život Powella a porovnat ho s charaktery v jeho díle. Kromě toho se práce věnuje inspiraci Powella a jeho vztahu k ostatnímu autorům, stejně tak jako k naturalismu.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the work of Anthony Powell, A Dance to the Music of Time. Furthermore, this work tries to analyse Powell´s life and his war experience with conjunction with his work and the character in his cycle. In addition, the thesis closely follows and analyses the inspiration for the Dance and Powell´s relationship to several authors and naturalism.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta