Bc. Karolína Kolářová

Diplomová práce

Zhodnocení efektivnosti realizované fúze

Evaluation of a Merger Efectiveness
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Zhodnocení efektivnosti realizované fúze“ je na základě analýzy fúze existující společnosti zhodnotit její úspěšnost a navrhnout případná další doporučení plynoucí z rozboru analyzované fúze. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy a teoretická východiska související s problematikou fúzí. Druhá část práce specifikuje možné metody zhodnocení efektivnosti fúze. Ve třetí …více
Abstract:
The goal of this thesis “Evaluation of a Merger Effectiveness” is to evaluate success of the selected merger and to propose possible recommendations based on the analysis. The first chapter defines the basic concepts and theoretical bases related to the issue of mergers. The second part of the thesis specifies possible methods of evaluation of a merger effectiveness. The third chapter introduces the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: Ing. Josef Nešleha
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta