Tereza NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu administrativní budovy v Plzni s garážemi v suterénu

Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu novostavby pětipodlažního administrativního objektu s podzemním parkováním v Plzni. Jedná se o dispoziční řešení, materiálové a konstrukční řešení objektu, kde se v 1 PP nachází podzemní parkoviště a v 1 - 4 NP kancelářské plochy typu open space. Výstupem práce je projektová dokumentace pro stavební povolení budovy navržené v souladu s platnými normami ČSN. Součástí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a proposal of a five-storey administration building with an underground parking lot in Pilsen. The purpose was to design a layout plan, technical and constructional solution of an object with underground parking and open space office in the four above-ground floors. The output of this thesis is a project documentation for the building permit. The object will be in passive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Tereza. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu administrativní budovy v Plzni s garážemi v suterénu. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Stavitelství