Bc. Veronika Pšenáková

Bakalářská práce

Fínsky vzdelávací systém podpora a edukácia žiakov s poruchami správania a emócií v komparácií s českým vzdelávacím systémom

Finnish education system support and education students with emotional and behavioural disorders in comparison with Czech education system
Abstract:
Bachelor thesis with name Finnish education system support and education students with emotional and behavioral disorders in comparison with Czech education system is focused on description of the Finnish education system, focusing on support and education of children and youth with behavioural and emotional disorders in comparison with the Czech education system. The thesis is divided into four chapters …více
Abstract:
Bakalárska práca s názvom Fínsky vzdelávací systém podpora a edukácie žiakov s poruchami správania a emócií v komparácií s českým vzdelávacím systémom sa zaoberá popisom fínskeho vzdelávacieho systému so zameraním na vzdelávanie detí a mládeže s poruchami správanie a emócií v porovnaní s českým vzdelávacím systémom. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, pričom v prvej sú vymedzené pojmy a termíny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Viktorin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika