RNDr. Vladimíra Vranová, Ph.D.

Disertační práce

Charakterizácia vrodených a získaných chromozómových aberácií pomocou techník komparatívnej genómovej hybridizácie s vyšším rozlíšením (HR-CGH) a array-CGH

Characterization of constitutional and acquired chromosomal aberrations using high resolution comparative genomic hybridization (HR-CGH) and array-CGH techniques
Abstract:
Unbalanced constitutional and acquired chromosomal aberrations play a major role in pathogenesis of many genetic diseases in human. Due to this fact, methods that enable genome-wide determination of gains and losses of genetic material hold important position in modern cytogenetics. Since 1992, approaches based on comparative genomic hybridization (CGH) have been used. They enable genome-wide analysis …více
Abstract:
Vrodené a získané nebalansované chromozómové aberácie tvoria významnú zložku patogenézy mnohých geneticky podmienených ochorení u človeka. Z tohto dôvodu zastávajú dôležité miesto v modernej cytogenetike metódy umožňujúce celogenómovú detekciu ziskov a strát genetického materiálu. Od roku 1992 medzi ne patria metódy založené na princípe komparatívnej genómovej hybridizácie (CGH), ktoré umožňujú detekovať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Vladimír Ferák, DrSc., prof. RNDr. Marie Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta