Zuzana Protivňaková

Bakalářská práce

Porovnanie vybraných nástrojov pre dátové modelovanie pre podporu výuky predmetu 4IT218 – Databáze

Porovnání vybraných nástrojů pro datové modelování pro podporu výuky předmětu 4IT218 – Databáze
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, výběrem a srovnáním vhodných nástrojů pro datové modelování pro podporu výuky předmětu 4IT218 – Databáze na Vysoké škole ekonomické v Praze. Práce může také sloužit jako zdroj informací a přehled aktuálních nástrojů na trhu ať už desktopových nebo online.První část práce je zaměřena na analýzu aktuální situace na trhu v oblasti desktopových a online nástrojů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis, selection and comparison of suitable data modeling tools to support the teaching of the course 4IT218 – Database management systems at the University of Economics in Prague. This work can also serve as a source of information and overview of current tools on the market, whether desktop or online.In the first part we analyze the current situation on the market …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, výberom a porovnaním vhodných nástrojov pre dátové modelovanie pre podporu výuky predmetu 4IT218 – Databáze na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Práca môže tak isto slúžiť ako zdroj informácií a prehľad aktuálnych nástrojov na trhu či už desktopových alebo online.Prvá časť práce je zameraná na analýzu aktuálnej situácie na trhu v oblasti desktopových a online …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Kučera
  • Oponent: Dušan Chlapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73265