Zuzana Protivňaková

Bachelor's thesis

Porovnanie vybraných nástrojov pre dátové modelovanie pre podporu výuky predmetu 4IT218 – Databáze

Porovnání vybraných nástrojů pro datové modelování pro podporu výuky předmětu 4IT218 – Databáze
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, výběrem a srovnáním vhodných nástrojů pro datové modelování pro podporu výuky předmětu 4IT218 – Databáze na Vysoké škole ekonomické v Praze. Práce může také sloužit jako zdroj informací a přehled aktuálních nástrojů na trhu ať už desktopových nebo online.První část práce je zaměřena na analýzu aktuální situace na trhu v oblasti desktopových a online nástrojů …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis, selection and comparison of suitable data modeling tools to support the teaching of the course 4IT218 – Database management systems at the University of Economics in Prague. This work can also serve as a source of information and overview of current tools on the market, whether desktop or online.In the first part we analyze the current situation on the market …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, výberom a porovnaním vhodných nástrojov pre dátové modelovanie pre podporu výuky predmetu 4IT218 – Databáze na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Práca môže tak isto slúžiť ako zdroj informácií a prehľad aktuálnych nástrojov na trhu či už desktopových alebo online.Prvá časť práce je zameraná na analýzu aktuálnej situácie na trhu v oblasti desktopových a online …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: Jan Kučera
  • Reader: Dušan Chlapek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73265