Milan Babka

Bakalářská práce

Certifikace projektového řízení

Anotace:
Diplomová práce popisuje projektové řízení jako celek a dále se zaměřuje na mezinárodní metodiku projektového řízení PRINCE2. Dále stručně popisuje hlavní rysy dalších metodik projektových řízení PMBOK a ICB. V praktické části diplomové práce je popsáno projektové řízení konkrétního projektu v souladu s metodikou PRINCE2. Popisovaný projekt se zabývá implementací metodiky PRINCE2 do vnitropodnikových …více
Abstract:
The thesis describes Project management focused on international methodology PRINCE2. It describes main features next methodology PMBOK and ICB in general too. There is described project management according to PRINCE2 in the practical part. The described project deals with the implementation of methodology PRINCE2 to business processes of company VRBA Sys, s.r.o.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program: