Bc. Martina Měřičková

Diplomová práce

Harmonizace práce a rodiny z perspektivy mužů

Reconciliation of work and family life: the men perspective
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl přiblížit problematiku harmonizace práce a rodiny z perspektivy pracujících otců. Hlavním záměrem práce je odpovědět na otázku, jaké faktory ovlivňují rozhodování a jednání mužů v oblasti harmonizace práce a rodiny. K naplnění výzkumného záměru přitom byla využita kvalitativní výzkumná strategie s využitím polostrukturovaných rozhovorů. Teoretická část práce přibližuje …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to introduce the issue of work-life reconciliation from the perspective of employed fathers. Main intention is to answer the question “What factors influence the decision making and actions of men in the issue of work and life balance”. The research was conducted by using a qualitative method: a semi-structured interviews with 11 communication partners. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., Mgr. Tereza Pospíšilová
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií