Theses 

Ekonomické a právní aspekty podnikání v Evropské unii – Bc. Monika Kučerková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Monika Kučerková

Diplomová práce

Ekonomické a právní aspekty podnikání v Evropské unii

Economic and legal aspects of entrepreneurship in European Union

Anotace: Cílem diplomové práce "Ekonomické a právní aspekty podnikání" je na základě vyhodnocených dat určit, zda vstup České republiky do Evropské unie měl na podnikatelský sektor spíše pozitivní či negativní dopad. V první části práce jsou vymezeny legislativní změny, hrozby a šance pro podniky související s členstvím v Evropské unii. V analytické části se práce zabývá změnou podmínek podnikání, které ovlivňují konkrétní firmu. Na základě dat získaných z analýzy faktorů, které působí na mikroprostředí a makroprostředí firmy, určíme, do jaké míry je ovlivněno podnikání v České republice členstvím v Evropské unii.

Abstract: The aim of this thesis is to determine whether the entry of Czech Republic into the European Union had a positive or a negative impact on Czech entrepreneurial sector. First part of this paper focuses on the analysis of legislative changes or threats and opportunities associated with membership in the European Union that relate to businesses. The analytical part of this paper deals with changes in business conditions that affect a particular firm. Based on data gathered from analysis of factors that have an influence on the micro and macro environment of the firm, it will be determined to what extent is entrepreneurship in Czech Republic influenced by membership in the European Union.

Klíčová slova: Dopady vstupu, Evropská unie, jednotný vnitřní trh, podnikání, právní normy EU, vývoj evropské integrace.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2015
  • Zveřejnit od: 8. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Eva Karhanová Horynová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33005 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Kučerková, Monika. Ekonomické a právní aspekty podnikání v Evropské unii. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 06:53, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz