Theses 

Odměňování zaměstnanců jako nástroj konkurenční schopnosti společnosti Abner, a.s. – Bc. Martina Puflerová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Puflerová, DiS.

Bakalářská práce

Odměňování zaměstnanců jako nástroj konkurenční schopnosti společnosti Abner, a.s.

Remuneration of employees as a tool for company competitiveness of Abner, Inc.

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti Abner, a. s. Cílem bakalářské práce je, na základě zpracování teoretických východisek problematiky odměňování zaměstnanců jako nástroje konkurenční schopnosti, provést analýzu současného systému odměňování ve společnosti Abner, a. s. za účelem zjištění, zda odměňování využívá jako nástroj své konkurenční schopnosti a navrhnout opatření tak, aby odměňování zaměstnanců v této společnosti bylo více konkurenceschopné. Bakalářská práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IGA_AS_02_02 „Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích“.

Abstract: Presented bachelor thesis deals with the employee remuneration system of the company Abner, Inc. The aim of this thesis, based on the processing of the theoretical resorts of employees remuneration issues as a tool of competitive ability, is to make analysis of the current remuneration system in the company Abner, Inc. in order to determine whether the remuneration is used as a tool of its competitiveness and to propose measures so that the remuneration of employees in this company could be more competitive. The bachelor thesis is a part of the research project of the STING ACADEMY named IGA_AS_02_02 “Human resource management in small and medium-sized enterprises”.

Klíčová slova: Odměňování zaměstnanců, konkurenceschopnost, motivace, výkonové odměňování, hodnocení zaměstnanců, zaměstnanecké benefity Remuneration of employees, competitiveness, motivation, performance remuneration, employee evaluation, employee benefits

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Sedlák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz