Bc. Pavlína Caranová

Bachelor's thesis

Kultura a organizace veřejné správy (podniková kultura)

Culture and Public Sector Organizations (Corporate Culture)
Abstract:
Pro bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Kultura a organizace veřejné správy“ (podniková kultura). Oslovilo mě mezi mnoha dalšími, právě svým důležitým společenským významem, širokým okruhem působnosti a také rozmanitými možnostmi aplikace. Použiji empirickou metodu pozorování, založenou na bezprostředním odrazu reality a konkrétních vlastností sledovaných komponent. Také logickou metodu analýzy …more
Abstract:
I chose the topic “Culture and Organisation of the Public Service” (corporate culture) for my bachelor´s work. This topic made an impression on me among others just for its important social significance, wide sphere of activity and also for various possibilities of application. I used empirical method of observation based on immediate reflection of reality and particular characteristics of observed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta