Bc. Martin Chudomel

Diplomová práce

Současná finanční krize - důvody, stav a možnosti překonání

The Current Financial Crisis - reasons, status and possibilities of overcoming
Anotace:
V roce 2008 ve Spojených státech amerických naplno propukla zatím nejvážnější finanční krize v dějinách. Tato krize se vzhledem ke globálnosti finančních trhů velmi rychle přenesla do celého světa a dala za vznik nejvážnější hospodářské krizi od dob Velké hospodářské deprese z 20. let minulého století. To, co z počátku vypadalo jako mírný nárůst počtu nesplácených hypoték, se vyvinulo v obrovskou finanční …více
Abstract:
In 2008 in the United States of America fully erupted yet the most serious financial crisis in history. This crisis is due to the globality of the financial markets quickly transferred around the world and the foundation for the gravest economic crisis since the Great Depression of 20 of the last century. What looked like the beginning of a slight rise in mortgage defaults, has evolved into a huge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní