Michaela SKOKANOVÁ

Bakalářská práce

Vztahy s veřejností v politice na příkladě politických stran působících v Ústí nad Labem

Public relations in politics involving political parties residing in Usti nad Labem
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na využívání technik a nástrojů public relations na příkladě vybraných politických stran v Ústí nad Labem. V teoretické části práce jsou vysvětleny důležité definice (politický proces, politický marketing, politická komunikace a public relations) a popsány vztahy mezi nimi. Dále jsou v této části popsány jednotlivé politické strany v Ústí nad Labem (Občanská demokratická …více
Abstract:
This thesis focuses on the use of techniques and tools of public relations for the example of the political parties in Ústí nad Labem. In the theoretical part explains the important definitions (political process, political marketing, political communication and public relations) and describe relationships between them. In addition, this section describes the different political parties in Ústí nad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Novotný, Dr. Phil.,M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKOKANOVÁ, Michaela. Vztahy s veřejností v politice na příkladě politických stran působících v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta