Michaela SKOKANOVÁ

Bachelor's thesis

Vztahy s veřejností v politice na příkladě politických stran působících v Ústí nad Labem

Public relations in politics involving political parties residing in Usti nad Labem
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na využívání technik a nástrojů public relations na příkladě vybraných politických stran v Ústí nad Labem. V teoretické části práce jsou vysvětleny důležité definice (politický proces, politický marketing, politická komunikace a public relations) a popsány vztahy mezi nimi. Dále jsou v této části popsány jednotlivé politické strany v Ústí nad Labem (Občanská demokratická …more
Abstract:
This thesis focuses on the use of techniques and tools of public relations for the example of the political parties in Ústí nad Labem. In the theoretical part explains the important definitions (political process, political marketing, political communication and public relations) and describe relationships between them. In addition, this section describes the different political parties in Ústí nad …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lukáš Novotný, Dr. Phil.,M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SKOKANOVÁ, Michaela. Vztahy s veřejností v politice na příkladě politických stran působících v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta