Mgr. Veronika Procházková

Bakalářská práce

Individualismus a chudoba

Individualism and poverty
Anotace:
Ústředním tématem této bakalářské práce je chudoba a společenské pohledy na ni. Vzhledem k teoretickému pojetí má práce deskriptivně-normativní charakter. Hlavní otázkou textu je, proč jsou lidé chudí a jaká vysvětlení se v této souvislosti uvádějí. Společným prvkem je individualismus a s ním spojované „nové“ podoby chudoby. První část práce se zaměřuje na teoretické vymezení konceptu chudoby v souvislosti …více
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is poverty and the society’s attitudes towards it. In accordance with its theoretical notion, the thesis is descriptively-normative. The fundamental questions of the text are why people are poor, and what explanations are brought up in this connection. The common factor is individualism and its “new” poverty forms. The first part of the thesis deals with the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mezihorák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií