Bc. Vladimír Sokolík

Bakalářská práce

Právní aspekty vystoupení z mezinárodní organizace

Legal Aspects of Withdrawal from International Organizations
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vystoupením členského státu z mezinárodní organizace s přihlédnutím k aktuální problematice vystoupení z Evropské unie. V úvodu práce jsou analyzovány typy zániku členství v mezinárodních organizacích, které jsou následně aplikovány na konkrétní případy. Druhá část práce je věnovaná otázce vystoupení z Evropské unie v období před přijetím Lisabonské smlouvy a možnosti …více
Abstract:
This submitted thesis deals with the withdrawal of a member state from an international organization, considering the actual problematic of the withdrawal from the European Union. The introduction analyzes different types of membership termination in the international organizations, which are applied to the specific examples afterthat. The second part is dedicated to the question of the withdrawal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta