Katarína Kollárová

Diplomová práce

Export zboží zemí EU v období let 2004 až 2009

Export of Goods in EU Countries from 2004 to 2009
Anotace:
Evropská unie je významným subjektem mezinárodního obchodu se zbožím. V současnosti je největším exportérem a importérem zboží světa. Export zboží je významným faktorem ekonomického růstu zemí EU. Období let 2004 až 2007 bylo pro země EU15 obdobím konjunktury. V tomto období docházelo k růstu intra-exportu i extra-export EU15. Intra-export se na celkovém exportu EU15 podílel 60 %. V letech 2008 až …více
Abstract:
European union is an important subject of the international trade in goods. Currently EU is the world biggest exporter and importer of goods in the world. Export of goods is a significant factor of economic growth in EU. From 2004 to 2007 there was a period of boom in economy of EU15 countries. At this time intra-export and extra-export growth was recorded. In 2008 and 2009 EU15 countries were affected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2011
  • Vedoucí: Eva Karpová
  • Oponent: Josef Abrhám

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24183