Bc. Zuzana Špatná

Bakalářská práce

Poruchy příjmu potravy očima dospívajících

Eating disorders from the perspective of adolescents
Anotace:
Bakalářská práce Poruchy příjmu potravy očima dospívajících se zabývá mapováním postojů dospívajících vůči poruchám příjmu potravy s využitím strukturované dramatické hry. Teoretická část charakterizuje poruchy příjmu potravy, možné rizikové faktory a uvádí vybrané možnosti práce sociálního pedagoga v oblasti těchto poruch. Dále se věnuje dramatické výchově s důrazem na strukturovanou dramatickou hru …více
Abstract:
The bachelor thesis Eating Disorders from the perspectvie of Adolescents deals with mapping the attitudes of adolescents to eating disorders using a structured drama. The theoretical part characterizes eating disorders, possible risk factors and presents selected possibilities of a social pedagogical work in the field of these disorders. It also focuses on drama in education with an emphasis on structured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2021
  • Vedoucí: MgA. Miroslav Jindra
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta