Bc. Kateřina Polášková

Bachelor's thesis

Minimální mzda v kontextu národního hospodářství zemí V4

Minimum wage in the context of the national economy of the V4 countries
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje minimálních mezd v kontextu národního hospodářství zemí V4 v letech 1991 až 2019. Předkládaná bakalářská práce srovnává minimální mzdy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se zaměřením na zvyšující se ceny potravin. První část práce se věnuje stručnému popisu vývoje minimálních mezd v Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku z historického hlediska. Následující …more
Abstract:
The subject of this thesis is to evaluate the development of minimum wages in the context of the national economy of the V4 countries between 1991 and 2019. The submited thesis compares the minimum wages of the Czech Republic, Slovakia Poland and Hungary with a focus on rising food prices. The first part of the work is devoted to a brief description of the development of minimum wages in the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 8. 2020
  • Supervisor: Ing. Tomáš Pražák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Silesian University in Opava

School of Business Administration in Karvina

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Accounting and Taxes