Theses 

Zásobovací logistika konkrétního podniku – Bc. Lukáš Nosko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Lukáš Nosko

Diplomová práce

Zásobovací logistika konkrétního podniku

Supply logistics of concrete company

Abstract: The subject of this diploma thesis is supply logistics of selected company. The theoretical part focuses on review of existing knowledge in the logistics field, which is mainly related to supply management. Attention was paid to topics such as Supply Chain Management, supplier selection and evaluation, inventory management theory and storage related processes. The practical part is based on the knowledge gained in the theoretical part, which was subsequently applied to a concrete example of practice to analyse the current supply logistics of a company and to define the managerial problem. The last part then contains possible suggestions for solving a problem.

Abstract: Predmetom tejto diplomovej práce je zásobovacia logistika vybraného podniku. Teoretická časť sa zameriava na rešerš základných poznatkov z oblasti logistiky, ktoré súvisia predovšetkým s riadením zásobovania. Pozornosť bola venovaná témam, akými sú Supply Chain Management, výber a hodnotenie dodávateľov, teória riadenia zásob či skladovanie a procesy s ním súvisiace. Praktická časť vychádza z poznatkov nadobudnutých v časti teoretickej, ktoré boli následne aplikované na konkrétny príklad z praxe s cieľom analyzovať súčasnú zásobovaciu logistiku konkrétneho podniku a definovať manažérsky problém. Posledná časť potom obsahuje možné návrhy riešenia stanoveného problému.

Klíčová slova: Supply Chain Management, výber a hodnotenie dodávateľov, zásoby, riadenie zásob, skladové operácie

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Krátký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:07, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz