Bc. Jakub Strnad

Diplomová práce

Podoby guerilla marketingu a jejich vliv na seniory

Forms of guerilla marketing and their effect on seniors
Anotace:
Diplomová práce na téma „Podoby guerilla marketingu a jejich vliv na seniory“ se zabývá vymezením jednotlivých projevů guerilla marketingu, historií pojmu guerilla a rizikem, který se pojí s touto formou komunikace. Autor práce definuje základní vlastnosti, které správná guerillová kampaň musí obsahovat. Pro představu je ke každé formě guerillové kampaně doplněn příklad uskutečněné reálné kampaně jak …více
Abstract:
The diploma thesis on the topic "Guerilla marketing and its influence on the Senior People" deals with the definition of individual types of guerilla marketing, the history of guerilla and the risk associated with this form of communication. The author of the work defines the basic features that the good guerilla campaign must contain. The individual forms are supplemented with examples of real-world …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma