Bc. Jakub Strnad

Master's thesis

Podoby guerilla marketingu a jejich vliv na seniory

Forms of guerilla marketing and their effect on seniors
Anotácia:
Diplomová práce na téma „Podoby guerilla marketingu a jejich vliv na seniory“ se zabývá vymezením jednotlivých projevů guerilla marketingu, historií pojmu guerilla a rizikem, který se pojí s touto formou komunikace. Autor práce definuje základní vlastnosti, které správná guerillová kampaň musí obsahovat. Pro představu je ke každé formě guerillové kampaně doplněn příklad uskutečněné reálné kampaně jak …viac
Abstract:
The diploma thesis on the topic "Guerilla marketing and its influence on the Senior People" deals with the definition of individual types of guerilla marketing, the history of guerilla and the risk associated with this form of communication. The author of the work defines the basic features that the good guerilla campaign must contain. The individual forms are supplemented with examples of real-world …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedúci: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication

Práce na příbuzné téma