Bc. Pavel Horák

Diplomová práce

Regulace alternativniho splicingu

Regulation of alternative splicing
Anotace:
Alternativní sestřih pre-mRNA je jedním z nejdůležitějších prvků exprese genů eukaryot. Dovoluje vytvořit více proteinových izoforem z jedné pre-mRNA. Tento proces je proto pečlivě regulován komplexní sítí proteinových interakcí, které zajišťují přesné vynětí intronů. Avšak genetické mutace vnášejí nerovnováhu do této regulace a často vedou k závažným onemocněním. Chybný sestřih exonu 9 pre-mRNA proteinu …více
Abstract:
Alternative pre-mRNA splicing is a crucial element of eukaryotic gene expression. It allows to create multiple protein isoforms from one pre-mRNA. This process is tightly regulated by a complex network of interactions that facilitate the precise execution of introns removal. Genetic mutations, however, introduce a factor of imbalance to this regulation and often lead to disease. Aberrant splicing of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. PharmDr. Peter Lukavsky, Dr. rer. nat.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biomolekulární chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.