Mgr. Bc. Monika Havířová

Bakalářská práce

Vzdělávací nabídka pro utváření vztahu dětí k přírodě v mateřské škole

Educational options for the build-up of children`s relationship to nature in nursery schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá utvářením vztahu dětí k přírodě v rámci environmentální výchovy v mateřské škole se zvláštním zřetelem ke vzdělávací nabídce. Vymezuje klíčové prostředky a podmínky pro seznamování dětí s přírodou jako významné východisko pro utváření vzdělávací nabídky. Uvádí příklady konkrétních činností, které jsou v současné vzdělávací nabídce, a dále je zpracovává. Praktická část nabízí …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with creating children´s relation to nature in the framework of environmental education in nurseries with respect to educational offers in this area. It defines the key means and conditions for familiarizing children with nature as an important resource for creating the educational offer. It provides examples of specific activities, which are in current offer and develops …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta