Bc. et Bc. Eliška Cvingráfová

Diplomová práce

Tvorba sbírky úloh pro předmět Počítače v chemii

Collection of exercises for the subject Computers in Chemistry
Anotace:
Diplomová práce „Tvorba sbírky úloh pro předmět Počítače v chemii“ se skládá z výzkumné a tvůrčí části. Výzkumná část mapuje předměty výpočetní techniky pro budoucí učitele chemie na veřejných vysokých školách v ČR. Zabývá se analýzou informací získaných ze sylabů těchto předmětů. V rámci výzkumné části bylo také realizováno dotazníkové šetření mezi absolventy předmětu Počítače v chemii na PdF MU. …více
Abstract:
This thesis "Collection of exercises for the subject Computers in Chemistry" consists of research and creative part. Research part maps courses of computer technology for future chemistry teachers at public universities in the Czech Republic. It deals with the analysis of information obtained from syllabi of these subjects. Moreover, a questionnaire survey among graduates the course Computers in Chemistry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta