Theses 

Chování skákavek (Araneae, Salticidae) - Přehled současného výzkumu – Pavel POHL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Pavel POHL

Bakalářská práce

Chování skákavek (Araneae, Salticidae) - Přehled současného výzkumu

The behaviour of jumping spiders (Araneae, Salticidae) - A review of recent research

Anotace: V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o chování pavoučí čeledi Salticidae (Araneae). Salticidae, největší pavoučí čeleď, disponuje unikátním zrakovým aparátem, barevným viděním a složitými vzorci chování, jenž s jejich zrakem úzce souvisí. V této práci jsou popsány základní fyziologické a morfologické charakteristiky čeledi, predační strategie, epigamní a agonistické chování, mimikry, úloha hedvábí a péče o snůšku a potomstvo. Zvláštní důraz byl kladen na predační strategie arachnofágních zástupců podčeledi Spartaeinae (rody Gelotia, Portia) i mimo ni (rod Phiale). Pozornost je také věnována potravní strategii herbivora Bagheera kiplingi a specifickým prvkům chování zástupců celkem 25 rodů, jenž vykazují takové vzorce chování, které nebylo možno zahrnout do obecného popisu sledované čeledi.

Abstract: This thesis summarizes recent knowledge of etology of family Salticidae (Araneae). Family Salticids, the largest family of spiders, have unique eyes, color vision, and elaborate vision-mediated behavior. In this thesis are described basic physiological and morphological characteristics of family, predatory strategies, epigamic and agonistic behaviour, mimics, role of spider silk and maternal care. The interest is especially given to predatory strategies of arachnophagic members of subfamily Spartaeinae (genus Gelotia and Portia) and the other species (genus Phiale). Also the food strategy of herbivory specie Bagheera kiplingi and other specific types of behaviour of almost 25 other genera, which cannot be generalized in general description of family.

Klíčová slova: skákavky, Salticidae, agresivní mimikry, pavoučí zrak, arachnofágie, Batesovi mimikry, myrmekomorfie, Bagheera kiplingi

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Radana Drbalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=170584 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

POHL, Pavel. Chování skákavek (Araneae, Salticidae) - Přehled současného výzkumu. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:32, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz