Mgr. Barbora Orlická

Bachelor's thesis

Uplatnění zdravotně postižených na trhu práce (soubor story a rozhovorů pro Hodonínský deník Rovnost)

Employment of disabled people on labour market (the set of stories and interviews for Hodonínský deník Rovnost)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem uplatnění osob se zdravotním postižením. Cílem práce je vytvoření tematických autorských textů pro Hodonínský deník Rovnost. Práce se skládá celkem ze čtyř částí. V teoretické části autorka charakterizuje žánr story a publicistický rozhovor a přibližuje také problematiku dopadů zdravotního postižení na pracovní uplatnění. Metodologickým východiskům se věnuje …more
Abstract:
This bachelor thesis discusses the topic of employment of disabled people. The aim of the thesis is to create thematic texts for Hodonínský deník Rovnost. The thesis consists of four parts. The author defines the genre of story and interview and focuses also on the issue of effects of physical disability on employment in the theoretical part. The methodology is explained in the following part. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism