Petr Janík

Diplomová práce

Zpracování vybraných druhotných surovin a odpadů v technologickém cyklu

Processing of Selected Secondary Raw Materials and Waste in the Technological Cycle
Anotace:
Tato diplomová práce podává přehled o základních pochodech vysokopecní technologie a o možnostech zpracování jemných druhotných surovin a odpadů v technologickém cyklu. Konkrétně pojednává o možnostech úpravy a zkusovění okují jenž jsou znečištěny oleji. Praktická část práce zkoumá problematiku sbalování a mechanické vlastnosti vytvořených sbalků u zaolejovaných a destilovaných okují s různým množstvím …více
Abstract:
This diploma thesis gives an overview of the basic processes of blast furnace technology and the possibilities of processing fine secondary materials and waste materials in the technological cycle. Specifically, it deals with the possibilities treatment and material processing which are contaminated with oils. The practical part of the thesis examines the problems of packing (pelletizing) and mechanical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Pavlína Pustějovská
  • Oponent: Jiří Bilík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava