Bc. Valéria Harnišová

Bachelor's thesis

Lehnwörter deutscher Herkunft im slowakischen Dialekt der Region Zips

Loan Words of German Origin in the Slovak Dialekt of Spiš
Abstract:
The bachelor thesis Lehnwörter deutscher Herkunft im slowakischen Dialekt der Region Zips deals with loanwords from German language into East Slovakian Spiš dialect. The thesis presents the history of German colonization in Slovakia, the influence of the German population on the cultural, economic and social development of the native population. The main prominence in the thesis is focused on specific …more
Abstract:
Bakalářská práce Lehnwörter deutscher Herkunft im slowakischen Dialekt der Region Zips se zabývá přejímkami z německého jazyka do východoslovenského spišského nářečí. Práce pojednává o historii německé kolonizace na Slovensku, o vlivu německého obyvatelstva na kulturní, hospodářský a společenský vývoj domácího obyvatelstva. Hlavní pozornost je v práci zaměřena na konkrétní jevy, zejména lexikum německého …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / German Language and Literature

Theses on a related topic